Home Systemy sterowania przepływem w magazynie
Systemy sterowania magazynem

System Sterowania Przepływem Materiału LUCA wspomaga realizację następujących zadań:

 • Produkcja kartonów (KA)
 • Kontrola konturów (KK)
 • Początek zlecenia (IPunkt)
 • Dołączanie dodatków (BE)
 • Sterowanie kierunku jazdy (FZ)
 • Uzupełnienie (NA)
 • Komisjonowanie (KOMM)
 • Miejsce rozpoznawania  i kontroli błędów (FS)
 • Pakowanie (VP)
 • Wysyłka-etykietowanie (ETT)
 • Wyjście towaru (WA)
 • Zwroty (RE)

Organizacja nowoczesnego magazynu jest mocno związana z procedurami stosowanymi w firmie. Pomimo wielu wymogów komputerowe Systemy Sterowania Przepływem Materiału LUCA  są w stanie spełnić każde specyficzne wymagania klienta.

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii programowania i najwyższej jakości komponentów sprzętowych jesteśmy w stanie zaspokoić wysokie  wymagania naszych klientów.  Profesjonalnie ustrukturyzowana koncepcja MFR - Systemów Sterujących Przepływem Materiałów LUCA zdecydowanie wyprzedza konkurencję. Naszymi zaletami są szybkość przetwarzania danych i funkcje interfejsu, a także pełna kontrola mechanizmów i dróg decyzyjnych.

 

Produkcja kartonów

Przy dużych wydajnościach bezpośredniego komisjonowania stosuje się maszyny do produkcji kartonów wysyłkowych. Stosownie do pakowanych towarów, przygotowuje się odpowiedni rozmiar tektury.

System sterowania przepływem materiałów LUCA koordynuje procesem sterowania produkcji kartonów. Rodzaj koordynacji jest zależny od konstrukcji maszyn i urządzeń. Dyspozycje do produkcji są podawane do procesora przepływu materiałowego LUCA. Wybór maszyn odbywa się w systemie  MFR LUCA automatycznie lub ręcznie.

Wspomagane sa następujące urządenia:

 • Ręczne urządzenia do produkcji kartonów z terminalem LUCA
 • Półautoatyczne urządzenia do produkcji kartonów
 • Pełnoautoatyczne urządzenia do produkcji kartonów z bezpośrednim interfejsem

Ręczne urządzenia do produkcji kartonów są obsługiwane przez pracownika. Wykonanie kartonów ułatwia prosta mechaniczna konstrukcja. Złożone kartony są  sklejane i przekazane do urządzeń transportowych (przenośników). Dyspozycje dotyczące rozmiarów (wielkości) i ilości kartonów są wskazywane przez  terminal LUCA (Windows CE). Pracownicy mają ponadto do dyspozycji wiele innych informacji oraz różnych funkcji.

Przy stosowaniu półautomatycznych urządzeń do produkcji kartonów rozmiar i ilość jest ustalana jest ręcznie na podstawie listy produkcji. Maszyny produkują odpowiednie ilości kartonów i przekazują do przenośników. Pomiędzy maszynami a sterowaniem SPS przenośników istnieją sygnały „zwolnienie” – „przejęcie” (I/O cyfrowe sygnały wejścia/wyjścia), które są odpowiedzialne za funkcje przekazywania.

W pełni  automatyczna produkcja  kartonów jest zaopatrywana w dane MFR. Odpowiednie meldunki statusu są wymieniane pomiędzy systemami poprzez interfejsy TCP/IP.

 

Kontrola konturów

DSC03756_320 Bezpośrednio po zakończeniu produkcji kartony poddawane są kontroli konturów (KK). Poprzez kompleksową koordynację serii i danych produkcyjnych fizyczne wykonanie kartonów musi być skontrolowane przed I-Punktem . Aby ustalić dokładną zmianę serii kartonów instaluje się  specjalne konstrukcje bramek lub siatek świetlnych. Poprzez perfekcyjną współpracę Systemu Sterowania Przepływem Materiału MFR LUCA i SPS kontroluje się  wszystkie niezbędne parametry każdego kartonu. Przy wydajności ponad 2.400 kartonów na godzinę komunikacja wymaga najwyższej precyzji i optymalnych czasów odpowiedzi. Tylko prawidłowo wykonane i pasujące kartony zostają zwolnione do dalszej produkcji.

Błędnie wykonane kartony powodują zatrzymanie urządzenia albo są odrzucane z ciągu produkcyjnego.

 

I-Punkt-początek zlecenia

Początek zlecenia (I-Punkt) doprowadza do połączenia danych zamówienia z fizycznymi środkami transportu (Patrz oznaczenie) TE-Nr).

System przepływu materiału LUCA wspomaga następujące sposoby przygotowania I-Punktu:

 • Ręczne
 • Półautomatyczne
 • Pełnoautomatyczne
 • Dynamiczne, podzielone na poszczególne urządzenia

Po przyporządkowaniu danych zamówienia do środków transportu: kartony wysyłkowe, pojemniki, półki, wanny do komisjonowania, zawieszki rozpoczyna się realizacja zlecenia.

DSC05743_320Ręczny I-Punkt: przy ręcznym I-Punkcie wydrukowane dowody dostawy są odczytywane ręcznym skanerem kodów kreskowych, przyporządkowanym do środka transportu i ręcznie umieszczane na przenośniku lub na wózku do komisjonowania. Identyfikacja środka transportu odbywa się za pomocą tego samego skanera kodów kreskowych. W celach informacyjnych można na miejscach pracy zastosować LUCA-Client (terminale Windows XP lub Windows CE). Zastosowanie LUCA-Client nie jest jednak konieczne. Czerwono/zielony słup światła może z powodzeniem wykonać zadania informacyjne.

Półautomatyczny I-Punkt: przy półautomatycznym I-Punkcie środki transportu są automatycznie przyporządkowywane do przenośnika i rejestrowane. Odczytywanie i dodawanie dowodów dostawy odbywa się ręcznie.

DSC04614_320W pełni automatyczny I-Punkt: przy w pełni automatycznym I-Punkcie środki transportu są automatycznie przyporządkowywane i rejestrowane. Odczytywanie dowodów dostawy odbywa się również automatycznie za pomocą wrzutowych automatów dla kart. Podczas wrzucania (karty) dowodu dostawy są one odczytywane i zliczane za pomocą skanera kodów kreskowych. Inną metodą automatycznego podawania dowodów dostawy jest on-linowe drukowanie dowodo dostawy. Obie metody wymagają sprawdzenia wiarygodności dla uniknięcia błędów struktury adresowej.

Dynamiczny I-Punkt: w pewnych organizacjach magazynów początek komisjonowania rozpoczyna się bezpośrednio w strefach komisjonowania. Dokumenty dostawy mogą być  wystawiane i przydzielane do środków transportowych w wielu miejscach. W tym przypadku często stosuje sie automatyczne przydzielanie wolnych środków transportowych oraz wspomaganie systemem Pick-by-Light.

Dołączanie dodatków

DSC00291_320

W handlu wysyłkowym często jest stosowane automatyczne wrzucanie dodatków do kartonu wysyłkowego. Automaty wrzutowe wypełnione artykułami reklamowymi  są montowane nad transporterem. MFR LUCA koordynuje poprawne dołączanie  właściwych dodatków.

System Sterowania Przepływem Materiału LUCA może optymalnie rozdzielać dodatki wysyłkowe oraz  sygnalizować ich zmiany personelowi.

Koordynacja wrzucania dodatków jest realizowana poprzez zastosowanie różnych mechanizmów między komputerem przepływu materiałów i SPS.

Do zadań MFR należą:

 • Zarządzanie artykułami w automatach wrzutowych
 • Odczytywanie TE-Nr  na punkcie przekazania
 • Wydawanie matryc dodatków dla SPS

Do zadań SPS należą:

 • Śledzenie kartonów wysyłkowych (przenośniki taśmowe, encodery)
 • Wydawanie (wysyłanie) we właściwym czasie sygnału do wrzutu
 • Rejestracja meldunku statusu automatów wrzutowych
DSC00292_320

Sterowanie uzupełnieniem

Aby zoptymalizować pojemność magazynowania w magazynie komisjonowania  należy także zapewnić  sterowanie uzupełnieniem produktów. System Sterowania Przepływem Materiału LUCA  wspomaga optymalne zaopatrzenie uzupełniające za pomocą różnych mechanizmów.

 • Sterowanie kierunkiem ruchu techniki transportowej
 • Komunikacja z zarządzaniem magazynem
 • Pick-By-Light
 • Pick-By-Voice

Ciągłość zaopatrzenia uzupełniającego jest bezpośrednio powiązania z postępem prac komisjonowania, ze stanem magazynowym oraz czasem trwania intralogistyki.  System Sterowania Przepływem Materiałów MFR LUCA koordynuje mechanizmy uzupełniania.

 

Komisjonowanie

Podczas komisjonowania towar jest odbierany z magazynu i układany na środku transportu. Metody komisjonowania zależą od sposobu organizacji magazynu.

MFR LUCA wspomaga różne metody komisjonowania, systemy i urządzenia:

 • Optymalizacja  sterowaniem kierunku ruchu przenośników
 • Techniki idetyfikacji (skaner kodów kreskowych, RFID)
 • Techniki ważenia (wózek zatrzymany lub podczas ruchu)
 • Terminale stref (WinCE z ekranem dotykowym)
 • Pick-By-Light
 • Pick-By-Voice
 • Terminale i skanery radiowe
 • Jedno lub wielopoziomowe komisjonowanie

Wybór właściwych kryteriów i metod do komisjonowania wspomagane jest często przez specjalistów planowania logistyki. Komisjonowanie należy do najbardziej najbardziej skomplikowanych tematów techniki przepływu materiałów. Poprzez zastosowanie profesjonalnych koncepcji systemu MFR, System Sterowania Przepływem Materiału LUCA jest przygotowany do realizacji każdego zadania. Rozwiązania dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klientów oparte zostały na stabilnej platformie systemowej.

 

Miejsce rozpoznawania i kontroli błędów

W miejscu rozpoznawania błędów jest sprawdzana kompletność i poprawność komisjonowanych środków transportu . Różnorodne właściwości komisjonowanych artykułów i stosowanych technik wymuszają zastosowanie różnych metod kontroli.

System przepływu materiałów LUCA wspomaga następujące metody kontroli rozpoznawania błędów:

 • elektroniczne sprawdzanie kompletności
  (możliwe tylko dla terminali radiowych, Pick-By-Light, itp.)
 • Sprawdzanie ciężaru (wagi)
 • RFID-bramki
 • Kontrola wyrywkowa (dowód dostawy lub terminal FS)

Zastosowanie transporterów (przenośników) i automatyki w miejscu rozpoznawania błędów umożliwia całkowicie zautomatyzować proces decyzyjny.

Dokładność metod zależy bardzo od rodzaju artykułów (przede wszystkim dotyczy to kontroli ciężaru). W większości przypadków gwarancję kompletności może zapewnić  tylko zastosowanie jednocześnie kilku różnych metod kontroli.

Elektroniczne sprawdzanie kompletności

Można stosować różne metody kwitowania podczas pobierania towaru w procesie komisjonowania. Należą do nich  terminale radiowe z wbudowanym skanerem kodu kreskowego, czytnik/drukarka RFID, system Pick-By-Light, pełnoautomatyczne stacje kontroli zintegrowane z wózkiem do komisjonowania. W fazie poboru towaru artykuły lub miejsca magazynowe są rejestrowane z bezpośrednim potwierdzeniem poboru i natychmiast księgowane do zlecenia.  W miejscu rozpoznawania błędów kompletność sprawdzana jest na podstawie księgowania. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o skierowaniu do kontroli.

Kontrola ciężaru

DSC05751_320

Należy do najprostszych ale i najmniej dokładnych metod kontroli, można ją zastosować tylko tam, gdzie odchyłki ciężaru w spektrum artykułów jest nie duże. Metody kontroli ciężaru nie można zastosować tam, gdzie występują duże odchyłki ciężaru w grupie artykułów lub gdy podczas komisjonowania jednocześnie grupuje się artykuły o bardzo dużym i małym ciężarze. Zastosowanie tektury o różnej gramaturze ma również duży wpływ na dokładność tej metody.

Istnieją jednak organizacyjne metody minimalizacji przedstawionych problemów

 • Ważenie zlecenia tara i brutto
 • Wielokrotne ważenie podczas komisjonowania
  (np. w każdej strefie komisjonowania)
 • Wielopoziomowe ważenie artykułów o krytycznym ciężarze

 RFID-bramka

Ma zastosowanie dla artykułów, które są jednoznacznie oznakowane przez RFID. W miejscu kontroli sprawdzana jest cała zawartość środka transportu i jest on wtedy odpowiednio sterowany.

Kontrola wyrywkowa

Na podstawie dowodu dostawy lub z pomocą terminala w miejscu rozpoznawania błędów przeprowadza się kontrolę manualną. Jakość i wydajność takiej metody jest jednak niska.

 

 


Opłacalność

w100_1Dokładne planowanie wewnętrznych procesów projektowych i organizacyjnych pozwala nam na optymalizację przebiegu projektów jak i prawidłową kalkulację ofert.

Koncepcje systemów

w100_2Wieloletnie doświadzenie i rozwój oprogramowania pozwolił nam zbudować bardzo obszerną platformę dla tworzenia specjalistycznych systemów logistycznych.

Kooperacje

w100_3Kooperacje z branżowymi partnerami rozwija spektrum naszych uslug o ważne produkty. Wieloletnie partnerstwa potwierdzają naszą umiejętność prawidłowej współpracy.

Home Systemy sterowania przepływem w magazynie