Czym dokładnie jest przyjęcie towaru, na jakie etapy procesu kontroli należy zwrócić szczególną uwagę i jak ma być zorganizowany ten proces?

Przyjęcie towaru jest pierwszą czynnością w procesie przyjęcia towaru, przy czym w procesie tym zamówiony towar jest sprawdzany po dostawie zgodnie z zamówieniem zakupu i dowodem dostawy, a następnie przekazywany do kontroli przyjęcia towaru.

Procedura przyjęcia towaru jako lista kontrolna w poszczególnych krokach

  1. Dostawca dostarcza towar do odbiorcy.
  2. Pracownik działu przyjęcia towaru sprawdza adres odbiorcy na dowodzie dostawy lub liście przewozowym.
  3. Dostawa jest następnie przypisywana do odpowiedniego zlecenia zakupu i wysyłane jest powiadomienie.
  4. Kolejnym etapem jest rozładunek towaru i pierwsze oględziny oraz sprawdzenie, czy nie ma wad lub uszkodzeń.
  5. Liczenie paczek lub produktów i porównywanie ich ilości z dowodem dostawy.
  6. Na koniec, jeśli wszystko się zgadza, odbiór towaru jest potwierdzany pisemnie, a dostawa jest przekazywana do kontroli towarów przychodzących.

Jak dokładna jest kontrola w dziale przyjęć towarów?

Przy odbiorze towaru w dziale przyjmowania towarów sprawdzany jest tylko dowód dostawy, porównywany z zamówieniem, oraz sprawdzana jest ilość i stan opakowania. Jakość samego towaru jest sprawdzana dopiero w kolejnym etapie kontroli przyjęcia towaru.

Poszczególne etapy kompletnego przyjęcia, kontroli towarów przychodzących i składowania w magazynie są w każdym przedsiębiorstwie nieco inne i zależą od danego przedsiębiorstwa.

W większości przypadków przyjęcie towaru odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych ze skanerami kodów kreskowych, choć w przypadku bardzo dużych wolumenów przyjęcie jest zautomatyzowane.

"Powrót do indeksu słownictwa