Optymalny przepływ materiału jest odpowiedzialny za wydajność każdej instalacji. Tylko właściwe procedury gwarantują sukces. Jednak każdy system jest inny i standaryzacja nie jest łatwa. Opracowaliśmy platformę, na której można odwzorować każdy przepływ materiału. Centralny system sterowania jest sterowany przez LUCA-Server została przejęta.


Optymalny przepływ materiału gwarantuje Państwa sukces.

Integrujemy wszystkie technologie i systemy kompletacji na nowoczesnych LUCA-Server.


Materialfluss

Kontrolujemy przepływ materiałów technicznychSystemy integrują maszyny i technologię przenośników, sterują magazynami wysokiego składowania (HRL), automatycznymi magazynami małych części (AKL) z ich strefami wstępnymi, koordynują kontrolę przeznaczenia i sortery wydania towarów. W systemie przepływu materiałów komunikujemy się ze wszystkimi systemami zarządzania magazynem wyższego szczebla (WMS) i integrujemy wszystkie nasze systemy pick-by-. Cała komunikacja pomiędzy technologią a systemem WMS jest scentralizowana, monitorowana, wizualizowana, a tym samym optymalnie skoordynowany przepływ materiałów.

Cechy i korzyści

 • Możliwość integracji z dowolnym systemem WMS
 • Połączenie z dowolnym podrzędnym systemem sterowania i maszyną
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez LUCA-Server
 • Pełna integracja systemów Pick-by
 • metody optymalizacji
 • Procesy specyficzne dla klienta
 • Szybko, stabilnie i niezawodnie

Rozwiązania

 • Koordynacja punktów I
 • Kontrola kartonowa i kontrola konturów
 • Systemy znakowania
 • Kontrola miejsca przeznaczenia i sortera
 • Strefy wstępne AKL/HRL
 • Sortowanie emisji towarów
 • koordynacja maszyn
 • kontrola produkcji


Systemy przepływu materiałów

Połączenie WMS

LUCA realizuje każde połączenie z systemem zarządzania magazynem (WMS). Nasi programiści mają do dyspozycji różne opcje techniczne. Od sprzężenia poprzez bazy danych, pliki, kolejki, bezpośrednie interfejsy, takie jak usługi internetowe, połączenia z gniazdem TCP/IP, aż po różne sprzężenia SAP.

połączenie sprzętowe

Połączenia z podstawowymi sterownikami PLC, maszynami, urządzeniami i systemami kompletacji (Pick-by-Light, Pick-by-Frame®, Pick-by-Voice itp. Mamy do dyspozycji wiele interfejsów. Bezpośrednie połączenie sterowników PLC Siemensa realizowane jest np. poprzez protokół RFC1006. Wysiłek związany z programowaniem po stronie sterownika PLC jest bardzo mały. W razie potrzeby interfejsy są odpowiednio opracowywane.

procesy kontrolne

Modułowa struktura serwera LUCA umożliwia podłączenie standardowych i specyficznych dla klienta modułów do sterowania procesem. Każde zadanie jest wykonalne. Procesy komunikują się z bazami danych, zapisują zadania i przekazują komunikaty o stanie.

czasy reakcji

Dzięki profesjonalnej konstrukcji oprogramowania serwera LUCA, czasy reakcji na interfejsy wynoszą zaledwie kilka milisekund. Dzięki strukturze wielozadaniowości, wiele zadań może być przetwarzanych jednocześnie. Dzięki temu możemy tworzyć bardzo szybkie i duże rośliny.