Historia i rozwój Pick-by-Light

Historia Pick-by-Light

Historia systemów Pick-by-Light sięga początku 1990 r. Pierwsze wyświetlacze Pick-by-Light zostały zaprojektowane jako "rejestry przesuwne" i podłączone do zbiorczego sterownika strefowego. Naciśnięcia klawiszy były rejestrowane przez rezystor końcowy, oceniane i wysyłane z powrotem do sterownika. Właściwości Pick-by-Light były bardzo ograniczone.

W tym czasie komunikacja między komputerem PC z procesorem 286 (system operacyjny DOS) a sterownikami strefowymi odbywała się za pomocą wielu kanałów RS485 (specjalny sprzęt). Ze względu na długie linie, komunikacja była powolna, a okablowanie bardzo skomplikowane. To było...

Dziś systemy Pick-by-Light mają zupełnie inną strukturę. Każdy wyświetlacz wyposażony jest we własny mikroprocesor i posiada wiele funkcji diagnostycznych i indywidualnych. Jest wiele różnych wersji z różnymi zadaniami. Komunikacja pomiędzy sterownikami odbywa się w oparciu o protokół TCP/IP. Cała logika procesu jest odwzorowana w LUCA-Server i jest bardzo konfigurowalna. Niestety, są jeszcze dostawcy rynkowi, którzy nadal stosują starą, zawodną technologię.

Wieloletnie doświadczenie w kompletacji zamówień bez użycia papieru

Pick-by-Light