Telefon: +49 5201 8142-0
LUCA Logistic Solutions

Dotacja Unijna

Luca Logistic Solutions sp. sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja innowacyjnych systemów wsparcia kompletacji LUCA na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym IT/ICT

Cel projektu: Celem Projektu jest wypromowanie oferty Luca Logistic Solutions sp. z o.o., tj. innowacyjnych systemów wsparcia kompletacji pod marką LUCA, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Luca Logistic Solutions sp. z o.o. działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe

Realizacja projektu pozwoli nam na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i w konsekwencji

  • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Luca Logistic Solutions sp. z o.o. w skali międzynarodowej,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,
  • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie
  • zawarcie ilości kontraktów handlowych i osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu określonych w umowie, na podstawie której realizowany jest projekt.

Łączna wartość projektu: 351 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 263 250,00 PLN

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner