Metody pobierania próbek

Metody kompletacji to różne metody kompletacji, w których zamówienia, często składające się z kilku pozycji, są zestawiane przez kompletującego w zamówienie klienta.
Ze względu na mnogość metod, w praktyce pojawiają się następujące warianty:

Wymagania w magazynie czy na produkcji są często bardzo różne. Z tego powodu, aby spełnić wymagania, należy stosować różne metody kompletacji. Więcej o poszczególnych metodach przeczytaj w osobnych artykułach.