Systemy przepływu materiałów

Optymalny przepływ materiałów jest odpowiedzialny za wydajność każdej instalacji. Tylko prawidłowe procesy gwarantują sukces. Jednak każdy zakład jest inny i standaryzacja nie jest łatwa. Stworzyliśmy platformę, na której można odwzorować każdy przepływ materiałów. Centralne sterowanie jest LUCA-Server przejęty.


Optymalny przepływ materiału gwarantuje Państwa sukces.

Integrujemy wszystkie technologie i systemy kompletacji na nowoczesnej stronie LUCA-Server.


Przepływ materiałów

Sterujemy technicznym przepływem materiałów, integrujemy maszyny i technikę przenośników, sterujemy magazynami wysokiego składowania (HRL), automatycznymi magazynami części drobnych (AKL) wraz z ich strefami wstępnymi, koordynujemy kontrolę przeznaczenia i sortowniki towarów wychodzących. W systemie przepływu materiałów komunikujemy się ze wszystkimi nadrzędnymi systemami zarządzania magazynem (WMS) i integrujemy wszystkie nasze systemy pick-by. Cała komunikacja pomiędzy technologią a systemem WMS jest scentralizowana, monitorowana i wizualizowana, dzięki czemu przepływ materiałów jest optymalnie koordynowany.

Właściwości

 • Integracja z dowolnym systemem WMS
 • Połączenie z każdym podrzędnym urządzeniem sterującym i maszyną
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez LUCA-Server
 • Pełna integracja systemów pick-by-systems
 • Metody optymalizacji
 • Indywidualne procesy
 • Szybkość, stabilność i niezawodność

Rozwiązania

 • Koordynacja punktu I
 • Stawiacze kartonów i regulatory konturów
 • Systemy etykietowania
 • Elementy sterujące przeznaczeniem i sortownikiem
 • Strefy wstępne AKL/HRL
 • Sortowanie towarów wychodzących
 • Koordynacja maszyn
 • Kontrola produkcji

Kontrola przepływu materiału

Połączenie WMS

LUCA implementuje dowolne połączenie z systemem zarządzania magazynem (WMS). Nasi programiści mają do dyspozycji różne możliwości techniczne. Od sprzężeń poprzez bazy danych, pliki, kolejki, bezpośrednie interfejsy takie jak web services, połączenia TCP/IP socket do różnych sprzężeń SAP.

Połączenie sprzętowe

Połączenia z podległymi sterownikami PLC, maszynami, urządzeniami i systemami komisjonowania (Pick-by-Light, Pick-by-Frame®, Pick-by-Voice itp.) realizowane są poprzez sieć zakładową. Do dyspozycji mamy wiele różnych interfejsów. Bezpośrednie połączenie z układami sterowania PLC Siemensa jest realizowane np. poprzez protokół RFC1006. Po stronie sterownika PLC, nakłady na programowanie są bardzo niskie. Jeśli jest to wymagane, interfejsy są odpowiednio rozwijane.

Procesy kontroli

Modułowa struktura serwera LUCA umożliwia podłączenie standardowych i dostosowanych do potrzeb klienta modułów do sterowania procesem. Każde zadanie może być zrealizowane. Procesy komunikują się z bazami danych, zapisują swoje zadania i przekazują komunikaty o stanie.

Czas reakcji

W oparciu o profesjonalną konstrukcję oprogramowania serwera LUCA, czasy odpowiedzi na interfejsy wynoszą zaledwie kilka milisekund. Dzięki strukturze wielozadaniowej, wiele zadań może być przetwarzanych jednocześnie. Dzięki temu możemy tworzyć bardzo szybkie i duże instalacje.