Pick-Radar ®

Wybierz radar

Na stronie Pick-Radar kontrola dostępu do komór magazynowych realizowana jest za pomocą lasera obrotowego (Class1). System zapewnia jakość kompletacji lub sortowania i pomaga w automatycznym potwierdzaniu przeprowadzek. W przypadku błędu dostępu włącza się alarm LUCA-Server wyzwalany jest alarm, który jest rejestrowany.

Zasada Pick-Radar

Właściwie sam Pick-Radar nie jest systemem kompletacji. Chodzi tu o kontrolę dostępu. Głowica lasera z Pick-Radar (bez fali radarowej) obraca się 50 razy na sekundę i mierzy odległość i kąt do obiektów. Dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do LUCA-Server lub bramę urządzenia LUCA. Powierzchnia robocza jest definiowana przez konfigurację podczas uruchamiania. Poszczególne obszary funkcjonalne są skonfigurowane na powierzchni roboczej. W procesie na LUCA-Server(pobieranie lub sortowanie) aktywowane są odpowiednie obszary funkcyjne. W przypadku dostępu do jednego z aktywnych obszarów funkcyjnych, proces jest powiadamiany i wywoływana jest reakcja.

Następujące obszary funkcyjne są zdefiniowane i dowolnie konfigurowane (kolory z grafiki):

  • Dostęp (ZIELONY)
  • Zabronione (CZERWONE)
  • Potwierdzenie (NIEBIESKI)
  • Powierzchnia robocza (rama)

Maksymalna wielkość obszaru roboczego wynosi około 20 metrów.

Stosowanie kontroli dostępu

Pick-Radar® stosowany jest najczęściej jako system monitoringu do kontroli dostępu do komór magazynowych w połączeniu z innymi systemami komisjonowania, jak np. Pick-by-Point®, Pick-by-Light lub Pick-by-Voice używany. W przypadku Automotiv (zawsze 1 sztuka) automatyczne potwierdzenie usunięcia jest wyzwalane bezpośrednio przy dostępie. W przypadku nieprawidłowego dostępu do schowków generowany jest alarm lub sygnał świetlny. Żadne dane pracowników nie są zapisywane ani rejestrowane.