LUCA
badania i rozwój
Centrum

Nasz partner

PO - Logo

Badania i rozwój systemów LUCA są wspierane przez doświadczonych i wysoce współpracujących ze sobą partnerów ze środowiska naukowego. Nowe centrum badawczo-rozwojowe LUCA na Politechnice Opolskiej przynosi wyraźne korzyści dla obu stron.


Nauka akademicka spotyka się z systemami LUCA

Nowe centrum badawczo-rozwojowe LUCA w Opolu (Polska).


Zdjęcie 1

LUCA w służbie nauki

Tylko ścisła współpraca między nauką a praktyką napędza ukierunkowany postęp w dalszym rozwoju. Wspólnie na terenie Politechniki Opolskiej LUCA otworzyła centrum innowacyjnych badań logistycznych. Korzyść dla obu partnerów. Nie tylko naukowcy na uczelni, ale również studenci korzystają z systemów kompletacji zamówień LUCA, bezpośrednio na lekcjach zorientowanych na praktykę. Z drugiej strony, deweloperzy LUCA mają bezpośrednią odpowiedź na nowe pomysły podczas wprowadzania systemów. We wspólnych warsztatach walczą często ekscytujące dyskusje.

Wykłady LUCA

Pozostałe wykłady" na temat technik kompletacji i przepływu materiałów dla dedykowanych studentów prowadzone są przez pracowników LUCA. Od samego początku wspieramy młodych logistyków w ich rozwoju. Kilka publikacji i podręczników dotyczących systemów LUCA wspiera nasze wysiłki.

Sieć uniwersytetów i gospodarki

Politechnika Opolska utrzymuje również bardzo dobrze rozwiniętą sieć kontaktów ze środowiskiem biznesowym. Kontakty te często prowadzą do ciekawych projektów, które są nawet wspierane przez dotacje unijne. W stałą rozbudowę sieci zaangażowany jest również szereg pracowników LUCA.

LUCA jest zainteresowany dalszą współpracą z podobnymi instytucjami i uczelniami. Chętnie przyjmiemy takie zapytania. Proszę się z nami skontaktować w razie potrzeby.

Po prostu odwiedź nas

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem systemów LUCA na żywo w Opolu, serdecznie zapraszamy do nas. Bezpośrednie połączenie z autostradą A2 oraz bliskość lotnisk we Wrocławiu (Bresalu) i Katowicach (Katowice) sprawiają, że łatwo do nas dotrzeć. Proszę umówić się z nami na spotkanie.

Konferencje i sympozja

We współpracy z Politechniką i kilkoma partnerami z branży logistycznej organizujemy regularne konferencje i sympozja. Wkrótce będziemy relacjonować ostatnią konferencję z ponad 200 uczestnikami.

Konferencja 2018