LUCA
Badania i rozwój
ośrodek

Nasz partner

PO - Logo

Badania i rozwój systemów LUCA wspierają doświadczeni i bardzo kooperacyjni partnerzy naukowi. Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe LUCA na Politechnice Opolskiej (Polska) ma wyraźne zalety dla obu stron.


Nauka akademicka spotyka się z systemami LUCA.

Nowe centrum badawczo-rozwojowe LUCA w Opolu (Polska).


Zdjęcie 1

LUCA w służbie nauki

Jedynie ścisła współpraca między nauką a praktyką może przyczynić się do ukierunkowanego postępu w dalszym rozwoju. Wspólnie na Politechnice Opolskiej LUCA otworzył centrum innowacyjnych badań logistycznych. Korzyść dla obu partnerów. Nie tylko naukowcy z uniwersytetu, ale również studenci korzystają bezpośrednio z systemu kompletacji zamówień LUCA podczas zajęć praktycznych. Z drugiej strony, deweloperzy LUCA mają bezpośredni oddźwięk przy wprowadzaniu nowych pomysłów. We wspólnych warsztatach szermierczych często odbywają się ekscytujące dyskusje.

Wykłady LUCA

Pozostałe wykłady" na temat technik kompletacji i przepływu materiałów dla dedykowanych studentów prowadzone są przez pracowników LUCA. Od samego początku wspieramy młodych logistyków w ich rozwoju. Niektóre publikacje i podręczniki dotyczące systemów LUCA wspierają nasze wysiłki.

Sieć uniwersytetów i przemysłu

Politechnika Opolska utrzymuje również bardzo dobrze rozwiniętą sieć kontaktów ze środowiskiem biznesowym. Kontakty te często prowadzą do ciekawych projektów, które są nawet wspierane z funduszy UE. Niektórzy pracownicy LUCA są również zatrudnieni przy stałej rozbudowie sieci.

LUCA jest zainteresowany dalszą współpracą z porównywalnymi instytucjami i uczelniami. Cieszymy się, że otrzymujemy takie prośby. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami.

Odwiedź nas

Jeśli są Państwo zainteresowani poznawaniem systemów LUCA na żywo w Opolu, zapraszamy do przyłączenia się do nas. Bezpośrednie połączenie z autostradą A2 oraz bliskość lotniska we Wrocławiu (Bresalu) i Katowicach (Katowice) ułatwiają podróż. Umów się z nami na spotkanie.

Konferencje i sympozja

Organizujemy regularne konferencje i sympozja we współpracy z Politechniką i niektórymi partnerami z branży logistycznej. Wkrótce przedstawimy raport z ostatniej konferencji, w której wzięło udział ponad 200 uczestników.

Konferencja 2018