Dlaczego LUCA Systemy?

Od 1998 roku różne gałęzie przemysłu wystawiają nas na próbę przy najróżniejszych wymaganiach. Tylko dokładne zrozumienie procedur pracy i procesów klienta daje nam podstawę do opracowania naszych rozwiązań w sposób ukierunkowany na cel i profesjonalny. Podczas wspólnych warsztatów wymagania są jasno zdefiniowane i opracowane.


Tylko technologia czy już koncepcja?

Wiele osób zorientowanych technicznie, planując instalację, od razu stara się zastosować określoną technologię. W związku z tym w fazie planowania często nie koncentrujemy się na procesach, ergonomii i procedurach, lecz wyłącznie na technologii.

Przykładem słabego wykorzystania nowoczesnych technologii jest obecnie Pick-by-Vision metoda z Google Glass. Jest bardzo popularny wśród wielu decydentów ze względu na swój "innowacyjny" efekt. Rozwiązanie z Google Glass absolutnie nie spełnia wymagań logistycznych i nie nadaje się do pracy w magazynie, biorąc pod uwagę ergonomię poznawczą.

Z naszego doświadczenia wynika, że należy brać pod uwagę proces, ergonomię, a dopiero potem technologię. Prawidłowe planowanie systemu musi mieć swobodę koncepcyjną, w której uwzględnia się nie tylko czynniki techniczne, ale przede wszystkim procesowe. Dopiero wtedy można określić konkretny system komisjonowania itechnologię lub nawet ich kombinację.

LUCA ma do dyspozycji wiele technologii i różnorodnych urządzeń, które zapewniają swobodę planowania. Integracja wszystkich technologii odbywa się poprzez wykorzystanie stworzonego przez nas oprogramowania serwera LUCA, który odpowiada za całą logikę komunikacji i procesów. Tylko w ten sposób można dziś tworzyć zorientowane na cel i elastyczne systemy i rozwiązania.

LUCA Serwer

Wszystkie technologie LUCA są połączone w jednym LUCA-Server połączyć w jednorodny roztwór.

Znormalizowany sprzęt

Rozwój LUCA opiera się na wieloletnich doświadczeniach z profesjonalnymi komponentami sprzętowymi naszych partnerów, jak również z dostępnymi na rynku produktami, które są wspólnie opracowywane. LUCA-Server są łączone do jednorodnego roztworu.

Profesjonalne tworzenie oprogramowania

Rozwój oprogramowania LUCA oparty jest na najnowocześniejszych i zawsze aktualnych pakietach oprogramowania. Zastosowane technologie zapewniają naszym klientom, jak również nam samym, stabilną i przyszłościową platformę. Stale monitorujemy rozwój rynku i wprowadzamy tylko sprawdzone i przydatne innowacje.

Oprogramowanie LUCA zostało całkowicie opracowane przez nas i jest niezależne od produktów innych firm (tylko systemy operacyjne i bazy danych). Instalacja oprogramowania LUCA odbywa się najczęściej poprzez VPN na serwerach wirtualnych lub fizycznych w siedzibie firmy. Struktura sieci, system operacyjny i baza danych są wymagane na miejscu.

Koncepcje i zarządzanie projektami

Dzięki odpowiedniej współpracy zespołów w zakresie koncepcji i rozwoju oprogramowania, osiągamy bardzo dobre wyniki w tworzeniu rozwiązań. Krótkie procesy decyzyjne i rozwój zorientowany na praktykę, które są często koordynowane przy współpracy kierowników projektów i użytkowników końcowych. Scentralizowane zarządzanie projektem upraszcza komunikację z innymi firmami zaangażowanymi w projekt. Szczegóły dokumentowane są w profesjonalnie przygotowanych specyfikacjach wymagań.

Zlecanie i szkolenie

Instalacja i uruchomienie oprogramowania LUCA oraz testy interfejsu z innymi systemami są często przeprowadzane online poprzez połączenie VPN. Po udanym uruchomieniu interfejsu i instalacji systemów LUCA na miejscu, następuje uruchomienie procesów. Przywiązujemy dużą wagę do dobrze rozwiniętego systemu obsługi błędów. Po fazach rozruchu i testów następuje szkolenie na miejscu kluczowych użytkowników i techników, którzy będą później świadczyć usługi serwisowe i wsparcie (Hotline Level1) na miejscu.

Hotline & Serwis

Dla działających instalacji oferujemy gorącą linię i wsparcie serwisowe. Dzięki rozbudowanym systemom LUCA logfile z automatyczną reorganizacją i monitoringiem online nasza infolinia jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań online i telefonicznie oraz rozwiązać ewentualne problemy. Stabilność i bezproblemowa praca systemów są dla nas najważniejszym celem i cechą charakterystyczną systemów LUCA.