Telefon: +48 603 131747
LUCA Logistic Solutions

Dlaczego systemy LUCA?

Od 1998 roku różne branże wystawiają nas na próbę z najbardziej zróżnicowanymi wymaganiami. Tylko dokładne zrozumienie procesów pracy i procesów klienta daje nam podstawę do opracowania naszych rozwiązań w sposób zorientowany na cel i profesjonalny. Wymagania są jasno definiowane i opracowywane podczas wspólnych warsztatów.


Tylko technologia czy jednak koncepcja?

Wiele osób zorientowanych technicznie natychmiast próbuje użyć konkretnej technologii podczas planowania systemu. W rezultacie w fazie planowania często nie skupiają się na procesach, ergonomii i przepływie pracy, a jedynie na technologii.

Jednym z przykładów złego wykorzystania nowoczesnej technologii jest obecnie Pick-by-Vision metoda z Google Glass. Jest ona bardzo popularna wśród wielu decydentów ze względu na swój "innowacyjny" efekt. Rozwiązanie z Google Glass w ogóle nie spełnia wymagań logistycznych i nie nadaje się do pracy w magazynie pod względem ergonomii poznawczej.

Z naszego doświadczenia wynika, że proces i ergonomia powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności, a dopiero potem technologia. Prawidłowe planowanie systemu musi mieć swobodę koncepcyjną, w której uwzględniane są nie tylko czynniki techniczne, ale przede wszystkim czynniki zorientowane na proces. Tylko wtedy można określić konkretny system kompletacji i technologię, a nawet ich kombinację.

Znormalizowany sprzęt

LUCA ma do dyspozycji wiele technologii i różnych urządzeń, które gwarantują swobodę planowania. Wszystkie technologie są zintegrowane za pomocą opracowanego przez nas oprogramowania dla serwera LUCA, który odpowiada za całą komunikację i logikę procesu. Jest to obecnie jedyny sposób na tworzenie zorientowanych na cel i elastycznych systemów i rozwiązań.

Rozwój LUCA opiera się na wieloletnim doświadczeniu z profesjonalnymi komponentami sprzętowymi od naszych firm partnerskich, a także na dostępnych na rynku produktach, które są łączone na stronie LUCA-Server tworząc jednorodne rozwiązanie.

Serwer LUCA

Wszystkie technologie LUCA są połączone w jednym LUCA-Server jednorodnym rozwiązaniu.

Profesjonalne tworzenie oprogramowania

Rozwój oprogramowania LUCA odbywa się na najnowocześniejszych i zawsze aktualnych pakietach oprogramowania. Stosowane technologie zapewniają nam i naszym klientom stabilną i zorientowaną na przyszłość platformę. Stale monitorujemy rozwój rynku i wprowadzamy tylko sprawdzone i przydatne innowacje.

Oprogramowanie LUCA zostało opracowane w całości przez nas i jest niezależne od produktów innych firm (tylko systemy operacyjne i bazy danych). Oprogramowanie LUCA jest zwykle instalowane przez VPN na własnych serwerach wirtualnych lub fizycznych klienta. Struktura sieci, system operacyjny i baza danych są wymagane na miejscu.

Koncepcje i zarządzanie projektami

Osiągamy bardzo dobre wyniki w tworzeniu rozwiązań dzięki odpowiedniej współpracy między zespołami koncepcyjnymi i programistycznymi. Krótkie procesy decyzyjne i rozwój zorientowany na praktykę, które są często koordynowane przy współpracy kierowników projektów i użytkowników końcowych. Scentralizowane zarządzanie projektem upraszcza komunikację z innymi firmami zaangażowanymi w projekt. Szczegóły są dokumentowane w profesjonalnie przygotowanych specyfikacjach.

Uruchomienie i szkolenie

Instalacja i uruchomienie oprogramowania LUCA oraz testy interfejsu z innymi systemami są często przeprowadzane online za pośrednictwem połączenia VPN. Po pomyślnym uruchomieniu interfejsu i instalacji systemów LUCA na miejscu, procesy są uruchamiane. Przywiązujemy dużą wagę do dobrze rozwiniętego systemu obsługi błędów. Po fazach uruchomienia i testowania następuje szkolenie na miejscu kluczowych użytkowników i techników, którzy następnie zapewniają serwis i wsparcie na miejscu (Hotline Level 1).

Infolinia i serwis

Oferujemy infolinię i wsparcie serwisowe dla działających systemów. Dzięki zaawansowanym systemom plików dziennika LUCA z automatyczną reorganizacją i monitorowaniem online, nasza infolinia jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań online i telefonicznie oraz rozwiązać wszelkie problemy. Stabilność i bezawaryjne działanie systemów są dla nas najważniejszym celem i cechą charakterystyczną systemów LUCA.

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner