Pick-by-Scan

LUCA Pick-by-Scan

Proste Pick-by-Scan Metoda wykorzystania skanera lub urządzenia ręcznego do przetwarzania zleceń kompletacji jest bardzo powszechna. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o zamówieniu. Wbudowany skaner potwierdza odbiór i wysyła go do LUCA-Server wysłane. Na rynku dostępne są różne produkty okuć.


Komunikacja

Komunikacja pomiędzy skanerami a stroną LUCA-Server odbywa się głównie za pomocą WiFi. W przypadku stałych stanowisk pracy stosuje się również tańsze rozwiązania przewodowe. Zeskanowane dane są przesyłane do centrali LUCA-Server i przetwarzane. Połączenie sprzętu komputerowego z systemem LUCA jest realizowane za pomocą stabilnych i znormalizowanych interfejsów. Komunikacja pomiędzy LUCA-Server a nadrzędnymi systemami WMS i HOST jest dostosowana do potrzeb.

Słaba ergonomia

Skanery lub handheldy z wbudowanymi wyświetlaczami są zazwyczaj bardzo duże i nie są ergonomiczne. Nawet dzisiaj stare "kości Motoroli" są nadal używane w wielu magazynach. Obecnie w nowoczesnych systemach kompletacji zamówień wykorzystujemy głównie inne inteligentne rozwiązania, takie jak Pick-by-Watch, Pick-by-Voiceitd. Stare systemy Pick-by-Scan mogą zostać unowocześnione poprzez projekty modernizacyjne.