Pick-by-Scan

LUCA Pick-by-Scan

Proste Pick-by-Scan Bardzo powszechna jest metoda wykorzystywania skanera lub urządzenia ręcznego do przetwarzania zleceń kompletacji. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o zamówieniu. Za pomocą wbudowanego skanera wybór jest potwierdzany i wysyłany do LUCA-Server wysłane. Na rynku dostępne są różne produkty sprzętowe.


Komunikacja

Komunikacja między skanerami a stroną LUCA-Server odbywa się głównie za pośrednictwem sieci WiFi. W przypadku stałych stanowisk pracy stosuje się również tańsze rozwiązania przewodowe. Zeskanowane dane są przesyłane do centralnej witryny LUCA-Server i przetwarzane. Połączenie sprzętu komputerowego z systemem LUCA jest realizowane za pomocą stabilnych i znormalizowanych interfejsów. Komunikacja między stroną LUCA-Server a systemami WMS i HOST wyższego poziomu jest dostosowywana do potrzeb.

Słaba ergonomia

Skanery lub urządzenia ręczne z wbudowanymi wyświetlaczami są zazwyczaj bardzo duże i nie są ergonomiczne. Nawet dzisiaj w wielu magazynach nadal używa się starych "kości Motoroli". Obecnie, w nowoczesnych systemach kompletacji zamówień, stosujemy głównie inne inteligentne rozwiązania, takie jak Pick-by-Watch, Pick-by-Voiceitp. Stare systemy Pick-by-Scan można unowocześnić poprzez projekty modernizacji.