wybór przez skanowanie

Prosta metoda "pick by scan" przy użyciu skanera lub ręcznego urządzenia do przetwarzania zamówień jest bardzo powszechna. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o zamówieniu. Za pomocą wbudowanego skanera kompletacja jest potwierdzana i wysyłana do LUCA-Server wysłany. Posiadamy różne produkty sprzętowe dostępne na rynku.


Komunikacja

Komunikacja pomiędzy skanerami a LUCA-Server jest zazwyczaj realizowana za pośrednictwem WiFi. W przypadku stałych miejsc pracy stosuje się również tańsze rozwiązania oparte na kablach. Zeskanowane dane są przesyłane do centralnego LUCA-Server wysłane i przetworzone. Sprzęt jest podłączony do systemu LUCA za pomocą stabilnych i standardowych interfejsów. Komunikacja pomiędzy systemem LUCA LUCA-Server a nadrzędnymi systemami WMS i HOST jest dostosowana do specyficznych wymagań klienta.

Słaba ergonomia

Skanery lub urządzenia ręczne z wbudowanymi wyświetlaczami są zazwyczaj bardzo duże i nie są ergonomiczne. Nawet dziś stare "kości Motoroli" są nadal używane w wielu magazynach. Obecnie w nowoczesnych systemach kompletacji zamówień stosujemy głównie inne inteligentne rozwiązania, takie jak Pick-by-Watch, Pick-by-Voiceitp. Stare Pick-by-Scan systemy mogą być aktualizowane poprzez projekty modernizacyjne.