Pick-by-Picture ®

LUCA Pick-by-Picture

Podczas kompletowania lub montażu różnych elementów, które nie są oznakowane, problem zapewnienia jakości często pojawia się w przypadku kolorów lub kształtów. Czy wybrany lub zmontowany element jest rzeczywiście prawidłowy? Wsparciem jest wybór obrazu.


Zasada oczu

Na przenośnym, graficznym wyświetlaczu lub na zamontowanym na stałe komputerze stanowiska montażowego pracownik otrzymuje 4 różne zdjęcia z bazy danych z adresu LUCA-Server i oznaczone jako Pick-by-Picture . W zależności od celu kontroli, wyświetlane są różne kolory tego samego produktu, kształty lub różne produkty. Wybór i położenie obrazów jest losowe. Tylko jeden z czterech przedstawionych obrazków jest poprawny. Na pozostałych trzech zdjęciach widać mniejsze lub większe różnice. Pracownik musi porównać produkt z obrazami i potwierdzić to na ekranie dotykowym. Jeśli potwierdzony obraz jest prawidłowy, krok procesu zostanie odpowiednio zaawansowany. Jeśli potwierdzenie jest nieprawidłowe lub pracownik nie może potwierdzić obrazu, etap procesu zostaje przerwany i sprawa jest wyjaśniana. Produkt końcowy może być opcjonalnie zapisany jako obraz w celu późniejszego zapewnienia jakości.

Kamera czy oko?

Oczywiście, automatyczna detekcja kamery dla Pick-by-Picture, w zależności od produktu, jest lepszą alternatywą. Jednak wymagania dotyczące zastosowania kamery z funkcją przetwarzania obrazu nie zawsze są łatwe do spełnienia. Również konserwacja i opieka nad takimi automatycznymi systemami kamer z Pick-by-Picture są często bardzo złożone i kosztowne. LUCA może wspierać oba rozwiązania za pomocą metody Pick-by-Picture ®. Współpracujemy tutaj z renomowanymi i profesjonalnymi producentami aparatów fotograficznych. Oczywiście, koszty nabycia systemów kamer są znacznie wyższe. W razie potrzeby chętnie udzielimy Państwu wsparcia i często łączymy tę metodę z innymi systemami kompletacji.