Koszty manipulacyjne

Jakie są koszty manipulacyjne?

W logistyce koszty manipulacyjne to nie tylko koszty logistyczne (koszty magazynowania), ale także wszystkie koszty, które są ponoszone w procesach, w których towary lub wyroby gotowe są przemieszczane za pomocą środków transportu.

Do głównych kosztów manipulacyjnych należą: Koszty osobowe, pojazdy, przenośniki, sprzęt transportowy, koszty transportu, materiały opakowaniowe, sprzęt do pakowania i inne koszty materiałowe związane z przemieszczaniem towarów. Koszty pomocnicze, które można tylko częściowo przypisać do kosztów obsługi, obejmują: Koszty maszyn w warsztacie, podnośników, koszty sprzątania, koszty osobowe warsztatu naprawczego. Analiza ABC pomaga zminimalizować koszty obsługi.

"Powrót do indeksu słownictwa