Koszty obsługi

Jakie są koszty obsługi?

W logistyce koszty obsługi to nie tylko koszty logistyczne (koszty magazynowania), ale obejmują wszystkie koszty ponoszone w procesach, w których towary lub wyroby gotowe są przemieszczane za pomocą środków transportu.

Do głównych kosztów manipulacyjnych należą: Koszty personelu, pojazdów, przenośników, urządzeń transportowych, koszty transportu, materiałów opakowaniowych, urządzeń pakujących i inne koszty materialne związane z przemieszczaniem towarów. Koszty pomocnicze, które mogą być tylko częściowo przypisane do kosztów manipulacyjnych, obejmują: Koszty maszyn w warsztacie, podnośników, koszty sprzątania, koszty osobowe warsztatu naprawczego. Analiza ABC pomaga zminimalizować koszty obsługi.

"Back to Glossary Index