eKANBAN

 

Nowy eKANBAN zastępuje stary system kartami papierowymi.
W zależności od dostępnej infrastruktury, stosujemy do tego różne technologie. Terminowe i niezawodne Dostawa materiałów produkcji jest celem. Obsługujemy formę elektroniczną jak eKANBAN za pomocą różnych udogodnień.


Wiesz, co to jest? przyszłość dostawy materiałów do zakładu Przemysł 4,0

Automatyczne, oszczędzające koszty, zawsze zrozumiałe.


Stare czasy się skończyły.

Ci, którzy do dziś zbierają karty KANBAN w nowoczesnych fabrykach, są często uważani za konserwatywnych, a nie postępowych. Obsługa jest zbyt skomplikowana przy obecnych kosztach pracy w Europie, a czas jej trwania, jak również procesy następcze często nie są optymalne. "Toczący się kamień nie gromadzi mchu". W dzisiejszym tempie zdanie to staje się coraz ważniejsze. Czas na myślenie i oszczędzanie. eKANBAN oraz różne systemy kompletacji (np. Pick-by-Light, Pick-by-Voiceitp.) modernizuje przepływy procesowe pomiędzy produkcją a magazynem.

Technologia

Dostępne są dla nas różne technologie. Od w pełni zautomatyzowanych rozwiązań radiowych, przez rozbudowę Pick-by-Light-aż do automatycznych bramek RFID. Każda z tych technologii ma szczególne cechy, które są mniej lub bardziej użyteczne i oszczędzają koszty w zależności od wymagań. Chętnie zbadamy Państwa procesy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Proszę się z nami skontaktować.