eKANBAN-System

eKANBAN - logo

Nowy serwis eKANBAN zastępuje stary system z mapami papierowymi.
W zależności od dostępnej infrastruktury, wykorzystujemy do tego różne technologie. Celem jest terminowe i niezawodne dostarczanie materiałów do produkcji. Wspieramy formę elektroniczną jako eKANBAN za pomocą różnych udogodnień.


Przyszłość zaopatrzenia materiałowego dla Przemysłu 4.0

Automatyczne, oszczędne, zawsze identyfikowalne.


Dawne czasy się skończyły

Ci, którzy nadal zbierają karty KANBAN w nowoczesnych firmach, są często postrzegani jako konserwatywni, a nie postępowi. Przy obecnych kosztach wynagrodzeń w Europie obsługa jest zbyt czasochłonna, a czasy pracy i dalsze procesy często nie są optymalne. "Toczący się kamień nie zbiera mchu". To zdanie staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym tempie. Czas na myślenie i oszczędzanie. eKANBAN i różne systemy kompletacji (np. Pick-by-Light, Pick-by-Voiceitp.) unowocześniają przepływy procesowe pomiędzy produkcją a magazynem.

Technologia

Mamy do dyspozycji różne technologie. Od w pełni zautomatyzowanych rozwiązań radiowych, po rozbudowę Pick-by-Light-systemy, do automatycznych bramek RFID. Każda z tych technologii posiada specjalne cechy, które są bardziej lub mniej przydatne i oszczędne w zależności od potrzeb. Chętnie zbadamy Państwa procesy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami.