eKANBAN-System

eKANBAN - logo

eKANBAN
Nowy zastępuje stary system z kartami papierowymi. W zależności od dostępnej infrastruktury używamy do tego różnych technologii. Celem jest terminowe i niezawodnedostarczanie materiałów do produkcji. eKANBAN Wspieramy formę elektroniczną za pomocą różnych urządzeń.


Przyszłość dostaw materiałów dla Przemysłu 4.0

Automatyczne, oszczędne, zawsze identyfikowalne.


Stare czasy się skończyły

Ci, którzy nadal zbierają karty KANBAN w nowoczesnych firmach, są często postrzegani jako konserwatywni i nie postępowi. Obsługa jest zbyt czasochłonna przy obecnych kosztach wynagrodzeń w Europie, a czas pracy, jak również procesy następcze, często nie są optymalne. "Toczący się kamień nie obrasta mchem". To zdanie staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym tempie. Czas pomyśleć i zaoszczędzić. eKANBAN i różne systemy kompletacji (takie jak Pick-by-Light, Pick-by-Voice) modernizują przepływy procesów między produkcją a magazynem.

Technologia

Dysponujemy różnymi technologiami. Od w pełni automatycznych rozwiązań radiowych, przez rozszerzenia Pick-by-Light-po automatyczne bramki RFID. Każda z tych technologii ma specjalne cechy, które są mniej lub bardziej przydatne i oszczędne w zależności od potrzeb. Z przyjemnością przeanalizujemy Twoje procesy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner