eKANBAN-System

eKANBAN - logo

Nowy eKANBAN zastępuje stary system z mapami papierowymi.
W zależności od dostępnej infrastruktury, wykorzystujemy do tego różne technologie. Celem jest terminowe i niezawodne dostarczanie materiałów do produkcji. Wspieramy formę elektroniczną jako eKANBAN za pomocą różnych udogodnień.


Przyszłość zaopatrzenia materiałowego dla Przemysłu 4.0

Automatyczne, oszczędne, zawsze identyfikowalne.


Stare czasy się skończyły

Ci, którzy nadal zbierają karty KANBAN w nowoczesnych firmach, często są postrzegani jako konserwatywni, a nie postępowi. Przy obecnych kosztach wynagrodzeń w Europie obsługa jest zbyt czasochłonna, a czasy pracy, jak również procesy następcze, często nie są optymalne. "A rolling stone gathers no moss". To zdanie nabiera w dzisiejszym tempie coraz większego znaczenia. Czas na myślenie i oszczędzanie. eKANBAN i różne systemy kompletacji (np. Pick-by-Light, Pick-by-Voice, itp.) modernizują przepływy procesowe pomiędzy produkcją a magazynem.

Technologia

Mamy do dyspozycji różne technologie. Od w pełni automatycznych rozwiązań radiowych, po rozszerzenia Pick-by-Light-systemy, do automatycznych bramek RFID. Każda z tych technologii ma specjalne cechy, które są mniej lub bardziej przydatne i oszczędne w zależności od potrzeb. Chętnie zbadamy Państwa procesy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami.