Logistyka kontenerowa

Czym jest logistyka kontenerowa?

Logistyka kontenerowa jest również częścią wielkiego tematu logistyki. Logistyka kontenerowa dotyczy ruchu kontenerowego, czyli transportu towarów w kontenerach lub na kontenerach. W tym procesie towary i towary są transportowane w kontenerach z jednego miejsca do drugiego. Te transporty kontenerowe są zwykle obsługiwane przez firmy transportowe, które wykorzystują różne środki transportu, takie jak ciężarówki, pociągi lub statki do logistyki transportowej.

Główne procesy logistyki kontenerowej

Oprócz magazynowania i transportu, trzy główne procesy logistyki kontenerowej obejmują przeładunek lub przeładunek towarów i towarów. Odnosi się to do procesu, w którym towary i towary zmieniają środek transportu, np. z ciężarówki na kolej lub na statek.

Rodzaje pojemników

W logistyce kontenerowej do transportu kontenerowego stosuje się różne rodzaje kontenerów: na przykład kontenery otwarte i duże. Logistycy określają je również ogólnie jako kontenery standardowe.

Przedsiębiorstwa i firmy logistyczne zazwyczaj używają otwartych kontenerów, gdy towary są usuwane/transportowane ciężarówkami. Kontener jest ustawiany w odpowiednim miejscu, w razie potrzeby najpierw rozładowywany, a następnie napełniany. Duże kontenery są najczęściej wykorzystywane do wysyłki, np. za granicę. Odpowiednie towary są transportowane w kontenerach w celu importu i eksportu statkami.

Ważne zadania

Usługi związane z logistyką kontenerową - doradztwo, planowanie, załadunek, rozładunek i magazynowanie, czyli cały proces - są obecnie częścią przemyślanego rozwiązania i są oferowane i realizowane przez różne firmy logistyczne. Cyfryzacja pomaga na przykład w przejrzystości poszczególnych procedur i procesów.

Inne ważne zadania w logistyce kontenerowej to kontrola/konserwacja/naprawa wszystkich powiązanych elementów, takich jak same kontenery i wszystkie inne urządzenia robocze i eksploatacyjne.

Logistyka kontenerowa w połączeniu z dodatkową technologią

Aby wspomóc procesy kompletacji, przedsiębiorcy i logistycy w logistyce kontenerowej stosują również odpowiednie metody kompletacji, np. Pick-by-Tablet lub Pick-by-Scan. Mniej odpowiednie metody kompletacji dla logistyków w sektorze transportu/logistyki kontenerowej to. Pick-by-Light oraz Pick-by-Voice.

"Back to Glossary Index