Telefon: +48 603 131747
LUCA Logistic Solutions

Kolejność wyboru - najlepsze wyjaśnienia w 2024 r.

Co to jest zlecenie kompletacji?

Podczas gdy lista kompletacji może zawierać kilka zamówień klientów, klasyczne zlecenie kompletacji jest tworzone dla jednego zamówienia klienta. Zlecenie kompletacji zawiera numer artykułu, ilość wypłaty, jednostkę miary, magazyn, a także dokładne miejsce przechowywania, datę dostawy i miejsce dostawy. Zlecenie kompletacji jest często określane również jako lista kompletacji, lista kompletacji lub karta kompletacji.

Przygotowanie zlecenia kompletacji

Zamówienie i dane zamówienia są sprawdzane po jego złożeniu. System zarządzania magazynem, na przykład SAP, jest wykorzystywany do określenia, czy towary są dostępne w magazynie. Jeśli brakuje towarów do usunięcia z lokalizacji magazynowej, uruchamiany jest proces strategii pobierania, a produkty są udostępniane w strefach magazynowych. 

Aby poprawić czas kompletacji i wydajność kompletacji podczas kompletacji, wszystkie pozycje zamówienia powinny być gotowe w określonej lokalizacji magazynowej. 

Metody wybierania

Pracownik w magazynie otrzymuje zlecenie kompletacji. Zlecenie jest przekazywane z dokumentami (lista papierowa) lub bez (elektroniczna). Metody kompletacji bez użycia papieru są stosowane głównie w celu skrócenia czasu podróży, skrócenia czasu kompletacji i zapewnienia jakości kompletacji. Należą do nich Pick-by-Light, Pick-by-Scan lub Pick-by-Voice. 

" Powrót do indeksu słowniczków
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner