Zamówienie na kompletację

Co to jest zlecenie kompletacji?

Podczas gdy lista kompletacji może zawierać kilka zleceń sprzedaży, klasyczne zlecenie kompletacji jest tworzone dla jednego zlecenia sprzedaży. Zlecenie kompletacji zawiera numer artykułu, ilość kompletacji, jednostkę miary, magazyn, jak również dokładne miejsce składowania, datę dostawy i miejsce dostawy. Zlecenie kompletacji jest często określane również jako lista kompletacji, wykaz kompletacji lub karta kompletacji.

Przygotowanie zlecenia kompletacji

Zlecenie i dane zlecenia są sprawdzane po złożeniu zlecenia. Za pomocą systemu zarządzania magazynem, np. SAP, ustala się, czy towar jest dostępny w magazynie. Jeśli w miejscu składowania brakuje towaru do pobrania, uruchamiany jest proces strategii pobierania i artykuły są udostępniane w strefach składowania. 

Aby poprawić czas kompletacji i wydajność pracy wózka podczas kompletacji, wszystkie elementy zamówienia powinny być gotowe w określonym pojemniku magazynowym. 

Metody pobierania

Der Mitarbeiter im Lager erhält den Kommissionierauftrag. Die Weitergabe erfolgt belegbehaftet (Papierliste) oder beleglos (elektronisch). Um Wegzeit zu verringern, Greifzeit der Ennahme zu verkürzen und die Qualtität der Kommissionierung zu sichern, werden überwiegend beleglose Kommissioniermethoden eingesetzt. Dazu zählen Pick-by-Light, Pick-by-Scan oder Pick-by-Voice. 

"Powrót do indeksu słownictwa