Lista wyboru

Co to jest pick list?

Lista kompletacyjna lub lista papierowa (często określana jako lista pobrań) zawiera wykaz pozycji, pól i miejsc składowania w celu kompletacji zamówienia. Na liście papierów mogą znaleźć się zlecenia sprzedaży, ale także zlecenia produkcyjne. Jako dokument oparty na dokumencie, lista kompletacji jest jedną z klasycznych metod kompletacji. Lista zawiera wszystkie istotne dla kompletującego informacje, które są mu potrzebne do kompletacji zamówienia.
W przypadku kompletacji równoległej, dla jednego zlecenia sprzedaży może istnieć kilka list pobrań. W przypadku komisjonowania zorientowanego na pozycje można jednak również połączyć kilka zleceń w jedną listę komisjonowania (Multi-Order-Picking, Pick-by-Frame®).

Jaką zawartość powinna zawierać lista kompletacji?

Osoba kompletująca w magazynie musi otrzymać wszystkie istotne dane, pola i instrukcje dotyczące wykonania swojego zadania i kompletacji przedmiotów, aby prawidłowo przeprowadzić wszystkie transakcje. Oprócz ilości kompletacji należy również uwzględnić kolejność (trasę kompletacji) jednostki ładunkowej do pobrania w celu optymalizacji czasu w magazynie. W szczegółach, lista wyboru powinna zawierać następujące informacje i pola:

  •     Niepowtarzalny numer identyfikacyjny
  •     Unikalny kod kreskowy 
  •     Informacje o kliencie i np. także nr partii.
  •     Kod i/lub oznaczenie produktu Stock-Keeping-Unit (SKU)
  •     Liczba stanowisk
  •     Numer artykułu
  •     W miarę potrzeby również dokładny opis artykułu
  •     Ilość jednostek do wycofania
  •     Opis miejsca przechowywania lub schowka

Elektroniczna lista kompletacji

Ze względu na postępującą cyfryzację, wykorzystanie w logistyce systemów WMS takich jak SAP oraz transakcji w procesie, drukowane listy papierowe tracą na znaczeniu. Względy efektywnościowe zmuszają firmy do przejścia na nowoczesne struktury wspierane komputerowo, jak np. Pick-by-Light, Pick-by-Frame® lub również Pick-by-Voice do wykorzystania. Tutaj podczas dostarczania i przetwarzania list pobrań rezerwowane są stany magazynowe, rejestrowane są pobrania, różnice są rejestrowane poprzez korekty i generowane są dalsze kontrole stanów magazynowych i/lub ponowne zamówienia. Podobnie można określić stan zamówienia i dostarczenia towaru oraz wygenerować kolejne dokumenty, na przykład z SAP. 

Wniosek

Kompletacja to jedno z najważniejszych zadań w magazynie. Lista kompletacji coraz częściej zastępowana jest przez elektroniczną listę kompletacji. Do kompletacji zamówień można stosować różne metody kompletacji. Optymalna transakcja pomiędzy kompletatorem a stosowaną metodą kompletacji wpływa na jakość jego pracy.

"Back to Glossary Index