Zapasy konsygnacyjne - najważniejsze zestawienie w 2023 r.

Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Z definicji magazyn konsygnacyjny to magazyn dostawcy lub podwykonawcy (zwanego nadawcą), który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie klienta (zwanego nadawcą). Magazyn konsygnacyjny służy do bezpiecznego i płynnego dostarczania towarów do klienta, który regularnie powiadamia dostawcę o wycofaniu towaru.

Ilość pobrana z magazynu powoduje jednocześnie powiadomienie dostawcy. Klient określa czas pobrania towaru z magazynu konsygnacyjnego. Dostawca pozostaje właścicielem towarów do momentu ich usunięcia. 

Zalety magazynu konsygnacyjnego dla klienta

Każdy przedsiębiorca musi znaleźć rozwiązania, które pozwolą mu zwiększyć zadowolenie klientów i sprzedaż, jednocześnie oszczędzając koszty i minimalizując zaangażowanie kapitałowe. Magazyn konsygnacyjny może być skutecznym budulcem dla firmy. 

Klient nie musi martwić się o dostawę i zapasy towarów. Części są zawsze pod ręką i szybko dostępne dla klienta. Zwiększa to satysfakcję klienta. Kupujący oszczędza również na kosztach inwestycji, nie ponosi ryzyka inwestycyjnego związanego z własnymi towarami lub magazynem części oraz zmniejsza swoje zaangażowanie kapitałowe i koszty magazynowania.

Zalety i wady magazynu konsygnacyjnego dla dostawcy

Główną zaletą magazynu konsygnacyjnego dla dostawcy jest większa lojalność klientów i względna możliwość planowania sprzedaży. Za wadę można uznać wyższe zaangażowanie kapitałowe, jakie zarządzanie jednym lub kilkoma magazynami konsygnacyjnymi powoduje dla dostawcy.

Funkcje specjalne

Jeśli siedziby dostawcy i nadawcy znajdują się w różnych krajach UE, konieczne może być przestrzeganie różnych przepisów podatkowych (np. VAT). Obie firmy potrzebują numeru identyfikacyjnego dla wewnątrzwspólnotowego przepływu towarów.

Forma specjalna: centrum logistyczne dostawców (LLZ)

Duzi klienci, którzy potrzebują wielu pojedynczych części, które z kolei muszą być dostarczane różnymi przesyłkami, często tworzą LLZ w intralogistyce. Pomyślmy na przykład o producencie samochodów, który posiada oddzielne obszary dla każdej przesyłki w hali. Każda partia jest odpowiedzialna za zarządzanie zapasami i kontrolę jakości odpowiedniego obszaru magazynowego i jego części. Pozwala to producentowi skoncentrować się wyłącznie na produkcji pojazdów.

Wnioski

O ile spełnione są warunki wstępne, magazyn konsygnacyjny oferuje dostawcy możliwość wzmocnienia więzi z klientami. Z drugiej strony klienci korzystają z niskiego zaangażowania kapitałowego, a tym samym obniżają koszty magazynowania. Skoordynowana infrastruktura IT jest niezbędna dla optymalnego bilansu kosztów i korzyści magazynu konsygnacyjnego. Umożliwia to dostawcom i nabywcom przeglądanie ważnych danych w dowolnym momencie, kontrolowanie istotnych procesów i automatyczne przetwarzanie powiadomień o wycofaniach.

"Powrót do indeksu słowniczka
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner