LUCA Logistic Solutions

Czym jest magazyn buforowy?

Zrozumienie, planowanie i prawidłowe korzystanie z magazynu buforowego. Kiedy procesy w firmie zatrzymują się i prowadzą do zakłóceń, może to mieć bardzo różne przyczyny. Dostawy komponentów do produkcji mogą być opóźnione i zakłócać lub blokować dostępne trasy transportowe. Popyt rynkowy podlega wahaniom. Problemy techniczne we własnych działaniach firmy mogą również zakłócać procesy produkcyjne i związane z nimi uzupełnianie zapasów. Zapas buforowy może zamortyzować wyżej wymienione imponderabilia.

Czym jest magazyn buforowy?

Magazyn buforowy łączy dwa kolejne etapy procesu, aby zapewnić płynny przepływ bez zakłóceń w produkcji, kompletacji lub dostawie.

Zalety i wady

Magazyn buforowy oferuje następujące korzyści:

  • Zwiększenie produktywności poprzez wykorzystanie wymaganej przestrzeni, a tym samym zapewnienie dostaw dla różnych procesów.
  • Dostępność towarów w zapasach buforowych zapobiega opóźnieniom w przepływie materiałów i przerwom w procesach produkcyjnych.
  • Połączenie z innymi obszarami roboczymi, takimi jak kompletacja zamówień, tworzenie zestawów, kontrola uzupełniania, ale także magazynowanie towarów, przyspiesza procesy.
  • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej prowadzi również do efektów synergii.
  • Produkty w buforze mogą być poddawane kolejnym testom bez wpływu na sam proces. 

Wady wynikają z:

  • Koszty systemu przechowywania, sprzętu i magazynowania (wymagana przestrzeń, półki itp.).
  • Wysiłek organizacyjny i administracyjny związany z procesami w magazynie buforowym.

Koncepcja sklepu buforowego

W magazynie buforowym (zwanym również magazynem krótkoterminowym, magazynem buforowym lub magazynem przejściowym) tymczasowo przechowywane są materiały, które po krótkim czasie są ponownie potrzebne w procesie produkcyjnym.

Z definicji zapas buforowy musi zapewniać szybki i bezproblemowy proces produkcji. Magazynowanie pośrednie jest często wymagane w logistyce przy towarach przychodzących i wychodzących lub między dwoma kolejnymi etapami produkcji. W magazynach buforowych zazwyczaj nie ma stałej lokalizacji dla składowanych towarów. Struktura magazynu buforowego i jego wielkość zależą od wymagań operacyjnych na etapach procesu, wynikających z nich kosztów magazynowania i ryzyka wystąpienia ewentualnych czynników zakłócających.

Planując magazyn buforowy lub magazyn krótkoterminowy w intralogistyce, należy wziąć pod uwagę dostępne obszary buforowe, program produkcji, system magazynowania i wykonywane procesy robocze. Aby móc przechowywać wymagane materiały, oprócz wystarczającej przestrzeni magazynowej, należy zapewnić ciągłe i punktualne dostawy procesu produkcyjnego, a także pojemność dla towarów przychodzących.

Ponadto należy utworzyć magazyn buforowy tam, gdzie towary są potrzebne. Powinien on być zlokalizowany jak najbliżej punktów konsumpcji. Magazyn buforowy może być zaprojektowany jako magazyn blokowy (bez regałów) lub z regałami, np. jako regał pojedynczy lub jako system regałów przepływowych (PDS) ze wsparciem wahadłowym lub jako regał karuzelowy. 

Wnioski

W zależności od etapu procesu, magazyn krótkoterminowy tworzy rezerwę między dwoma etapami pracy i może absorbować wahania w procesie, a tym samym zapobiegać przestojom w produkcji. Istnieje bezpośredni związek między bezpieczeństwem i opłacalnością magazynu buforowego.

Podczas gdy mały magazyn z kilkoma miejscami składowania w systemie może być obsługiwany bardziej ekonomicznie, ponieważ powoduje niższe koszty, zbyt mały bufor może prowadzić do przestojów systemu. Duży magazyn zwiększa bezpieczeństwo, ale także koszty instalacji i eksploatacji.

" Powrót do indeksu słowniczków
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner