Magazyn buforowy

Prawidłowo rozumieć, planować i stosować przechowywanie buforowe. Istnieje wiele różnych powodów, dla których procesy w firmie mogą utknąć w martwym punkcie i prowadzić do zakłóceń. Dostawy komponentów do produkcji mogą być opóźnione, a dostępne szlaki transportowe zakłócone lub zablokowane. Popyt na rynku podlega wahaniom. Problemy techniczne we własnej działalności mogą również prowadzić do zakłóceń w procesach produkcyjnych i związanych z nimi uzupełnieniach zapasów. Zapas buforowy może wchłonąć wyżej wymienione imponderabilia.

Co to jest magazyn buforowy?

Magazyn buforowy łączy dwa kolejne etapy procesu, zapewniając płynny przepływ bez zakłóceń w produkcji, kompletacji lub dostawie.

zalety i wady

Magazyn buforowy oferuje następujące korzyści:

  • Zwiększenie produktywności poprzez wykorzystanie wymaganej przestrzeni i zapewnienie w ten sposób zaopatrzenia różnych procesów.
  • Dostępność towarów w magazynie buforowym zapobiega opóźnieniom w przepływie materiałów i przerwom w procesach produkcyjnych.
  • Połączenie z innymi obszarami pracy, takimi jak kompletacja zamówień, tworzenie zestawów, kontrola uzupełniania, ale także magazynowanie towarów przyspiesza procesy.
  • Podobnie, optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej prowadzi do efektów synergii.
  • Produkty w buforze mogą być poddawane kolejnym testom bez wpływu na sam proces. 

Wady wynikają z:

  • Koszt systemu magazynowania, wyposażenia i przechowywania (wymagana przestrzeń, regały itp.).
  • Wysiłek organizacyjno-administracyjny procesów w magazynie buforowym.

Pojęcie magazynu buforowego

W magazynie buforowym (zwanym również magazynem krótkoterminowym, magazynem wyrównawczym lub magazynem tymczasowym) przechowywane są tymczasowo materiały, które po krótkim czasie są ponownie potrzebne w procesie produkcyjnym.

Zapas buforowy z definicji musi zapewnić szybki i bezproblemowy proces produkcji. Magazynowanie pośrednie jest często wymagane w logistyce przy przyjęciu i wydaniu towaru lub pomiędzy dwoma kolejnymi etapami produkcji. W magazynach buforowych zazwyczaj nie ma stałego miejsca składowania przechowywanych towarów. Struktura magazynu buforowego oraz jego wielkość zależą od wymagań operacyjnych na poszczególnych etapach procesu, wynikających z tego kosztów magazynowania oraz ryzyka wystąpienia ewentualnych czynników zakłócających.

Przy planowaniu magazynu buforowego lub krótkoterminowego w intralogistyce należy uwzględnić dostępne powierzchnie buforowe, program produkcyjny, system magazynowy, a także realizowane procesy robocze. Aby móc przechowywać wymagane materiały, oprócz wystarczającej powierzchni magazynowej, należy zapewnić ciągłe i punktualne zaopatrzenie procesu produkcyjnego, jak również zdolność przyjmowania towarów.

Ponadto w miejscu, w którym potrzebne są towary, musi powstać magazyn buforowy. Powinien on być umieszczony jak najbliżej punktów poboru. Magazyn buforowy może być zaprojektowany jako magazyn blokowy (bez regałów) lub z regałami, np. jako regał pojedynczy lub jako system regałów przepływowych (PDS) z podporą wahadłową lub jako regał karuzelowy. 

Podsumowanie

W zależności od etapu procesu, magazyny krótkoterminowe tworzą rezerwę pomiędzy dwoma etapami pracy i mogą absorbować wahania procesu, a tym samym zapobiegać przestojom w produkcji. Istnieje bezpośredni związek między bezpieczeństwem a efektywnością ekonomiczną magazynu buforowego.

Wprawdzie mały magazyn z niewielką ilością miejsc składowania w systemie może być eksploatowany bardziej ekonomicznie, ponieważ ponosi niższe koszty, ale zbyt mały bufor może wtedy doprowadzić do przestoju w systemie. W przypadku dużych magazynów wzrasta bezpieczeństwo, ale wzrastają również koszty montażu i eksploatacji.

"Powrót do indeksu słownictwa