Automotive

Linie produkcyjne w przemyśle Automotive wyznaczają tempo pracy w magazynie. Jakość procesów uzupełniania zapasów, kompletacji zamówień i terminowość dostaw do linii jest głównym celem intra-logistyki. System musi również gwarantować płynne dostawy materiałów dla części standardowych do linii. Przy dużej liczbie wariantów, sekwencjonowanie w magazynie musi być zagwarantowane ze 100% pewnością. Wózki sekwencyjne i kosze z towarami są formowane i pozycjonowane na linii zgodnie z cyklem z pociągami holowniczymi. Często zadania te przejmują zewnętrzni usługodawcy.


Poka Yoke w Automotive

Na całym świecie opracowano różne metody zapewniające jakość różnych procesów pracy. Jedna z wiodących filozofii na ten temat została opracowana w Japonii przez Shigeo Shingo w latach 1961-1964. Dzisiaj procesy pracy są planowane i realizowane zgodnie z zasadą Poka Yoke. LUCA wspiera system z wieloma systemami komisjonowania i ich kombinacjami(Pick by Light, Pick-by-Frame®, Pick-by-Point®, Pick-by-Voiceitp.) odpowiednie procesy z zapobieganiem błędom zgodnie z zasadą Poka Yoke (kontynuuj na Wikipedii).

Koszyk na zakupy (ZESTAW)

Formowanie koszyka na zakupy w Automotive (KLT lub skrzynka specjalna) odbywa się zazwyczaj w "supermarkecie" (SuMa), w zależności od wariantu modelu. W strefie składowania części są przechowywane w różnych wariantach. Zadanie polega na dobraniu odpowiednich części do koszyka (ZESTAWU), a następnie na umieszczeniu gotowego koszyka zgodnie z pozycją w sekwencji linii. Nie może być mowy o wybieraniu z niedoborami. Dziś kompletacja pojedynczych zamówień nadal często odbywa się na kartce papieru. W celu podniesienia jakości kompletacji i wsparcia pracowników dostępne są różne systemy: Pick-by-Scan, Pick-by-Light System (Multi-User), Pick-by-Voice, Pick-by-Watch, Pick-by-Tablet. Wybór odpowiedniej technologii jest opracowywany w warsztatach i ewentualnie testowany w instalacjach pilotażowych.

Kompletacja wielosekwencyjna (RACK)

Małe i duże części są pobierane bezpośrednio do przedziałów wózka sekwencyjnego (RACK). W RACK-u części dla N pojazdów są posortowane w N przedziałach. W sekwencjonowaniu zoptymalizowanym pod kątem trasy często pobiera się jednocześnie kilka części z przedziału magazynowego i umieszcza w różnych przedziałach docelowych w szafie RACK. Listy papierowe nie nadają się dobrze do tego procesu w obszarze Automotive. W celu zapewnienia jakości przy stosowaniu list papierowych, w programie SuMa często przechodzi się na metodę jednosekcyjną (taca po tacy). W tym systemie występują jednak bardzo duże straty czasu z powodu powtarzających się tras. Przy często zmieniającym się personelu nie da się uniknąć dodatkowych błędów w sekwencjonowaniu.

Należy zdecydowanie wesprzeć technicznie kompletację RACK-ów przy pomocy optymalnej metody kompletacji wielosekwencyjnej. W tym celu dostępne są różne rozwiązania, przede wszystkim: Pick-by-Frame®. Ta bardzo wydajna i wysokiej jakości metoda jest bardzo dobrze przystosowana do użycia.

Montaż wstępny

W niektórych przypadkach, po kompletacji, pracownicy magazynu wykonują różne operacje montażowe na komponentach. Następnie są one dostarczane do linii w odpowiedniej kolejności. Dla obszaru Automotive dostępne są różne rozwiązania w zakresie wsparcia, organizacji i procesów systemowych dla działań montażowych (Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Frame® itp.). Po prostu porozmawiaj z nami o tym.

Dokumentacja szalunków

W przemyśle motoryzacyjnym przy wstępnym montażu technicznie wrażliwych komponentów często wymagana jest dokumentacja montażowa (np. wstępny montaż lusterek bocznych z elektronicznymi asystentami). W takich przypadkach wyposażamy stanowiska wstępnego montażu w wysokiej jakości urządzenia pomiarowe i systemy testowe. Wartości pomiarowe są przechowywane zgodnie z przepisami (długoterminowa kopia zapasowa). LUCA oferuje wiele możliwości projektowania tych stanowisk pracy i łączenia ich z różnymi rozwiązaniami kompletacji.

Przeczytaj również informacje na temat zbierania.