eCommerce

Wymagania przemysłu są w dużym stopniu zorientowane na ilość. Celem jest szybkie wysyłanie przesyłek, przy maksymalnej liczbie zamówionych sztuk. W miarę możliwości należy unikać kolejnych porodów. Niemniej jednak w systemie sklepowym należy spodziewać się silnego przepływu zwrotów.


Ilości czy jakość w eCommerce?

W zależności od wartości artykułu i innych specyficznych wymagań (partie, numery seryjne, itp.), przy wyborze artykułów eCommerce zwraca się większą lub mniejszą uwagę na jakość. Duża ilość i wydajność pracy, a także szybka rotacja pracowników wymagają prostych i zrozumiałych systemów komisjonowania (np. Pick by Light, Pick-by-Frame®, Pick-by-Point®). Systemy te muszą być bardzo elastyczne i szybko adaptowalne. Ze względu na wysoką wydajność Pick-by-Voice nadaje się do tego tylko w ograniczonym zakresie.

Ręcznie czy automatycznie?

Silna automatyzacja nie zawsze dobrze sprawdza się w eCommerce. W zależności od sezonowego obciążenia poszczególnych magazynów, często lepsze są tu proste i elastyczne systemy. Przy stałej wydajności magazynu i stałym personelu, w pełni zautomatyzowane magazyny sterowane przez rozwiniętą technologię przenośników i systemy przepływu materiałów są często lepszym rozwiązaniem.

Single-picking

Metoda ta jest zamówieniem do pobrania z magazynu. Niezbyt efektywna metoda ręczna jest do dziś często stosowana w wielu magazynach eCommerce, gdzie nadal używa się papierowych list. Odległości, jakie pokonują pracownicy w trakcie codziennej pracy nie są optymalne. Metoda ta dobrze sprawdza się w przypadku dużych zamówień o dużej objętości oraz zamówień ekspresowych. Jeśli metoda ta wykorzystuje automatyczny system przenośników z systemem kontroli przepływu materiału, wydajność może być znacznie zwiększona. W celu wsparcia tej metody kompletacji, a przede wszystkim w celu zapewnienia jakości, w LUCA dostępne są różne systemy: Pick-by-Scan, Pick-by-Light System,Pick-by-Voice, systemy przepływu materiałów. Decyzja, który system najlepiej nadaje się do zastosowania w eCommerce, jest wypracowywana wspólnie z projektantami i klientami podczas warsztatów.

Multi-Order-Picking

Dzięki tej metodzie kilka zamówień jest pobieranych jednocześnie na jednym wózku kompletacyjnym. Z jednego schowka pobieranych jest kilka elementów dla kilku zamówień i rozdzielanych bezpośrednio do dopasowania. Podczas jednego przejścia przez magazyn kilka zamówień jest kompletowanych w tym samym czasie. Kompletacja za pomocą papierowej listy kompletacyjnej nie jest do tego odpowiednia i powinna być wykonywana tylko przez doświadczonych pracowników ze względu na możliwe błędy. Problem z metodą bez wsparcia technicznego polega na tym, że dystrybucja pobranych elementów w odpowiednich ilościach do odpowiednich przedziałów często prowadzi do pomyłek. LUCA wspiera tę metodę za pomocą różnych systemów, które są dobrze przystosowane do tego celu (zob. Pick-by-Cart lub Pick-by-Frame®). Aby podjąć decyzję o wyborze właściwej metody, należy najpierw przeanalizować w warsztatach różne parametry i czynniki.

Multi-Steps-Picking

W dużych magazynach o zróżnicowanej strukturze artykułów i zamówień, często sensowne jest podzielenie kompletacji na dwa etapy. Na początku tworzona jest partia z N zamówieniami. W pierwszym etapie wszystkie artykuły z partii są pobierane z magazynu do pojemników lub kontenerów zbiorczych w sposób zoptymalizowany pod kątem trasy. W drugim etapie artykuły z aktywowanej partii są skanowane (zaleta: dodatkowe zapewnienie jakości, wada: ponowna obsługa) i sortowane do docelowych przedziałów (zamówień). W LUCA dostępne są różne systemy wspierające na obu etapach.

Pakowanie

Po przypisaniu wszystkich pobranych pozycji do zamówienia, paczki są pakowane i przygotowywane do wysyłki. W zależności od przebiegu pracy i wymagań stanowiska pakowania są wyposażone w drukarki listów przewozowych i etykiet wysyłkowych, kartony, specjalne etykiety itp. Systemy LUCA wspierają tutaj np. sortowanie materiałów reklamowych i/lub bonów towarowych w zależności od klienta i zamówienia. W niektórych wysoko zautomatyzowanych systemach stosowane są również zaklejarki do kartonów i automatyczne stacje etykietujące.

Konsolidacja i sortowanie

W przypadku dużych zamówień, poszczególne kartony lub nawet kilka palet muszą zostać skonsolidowane i przygotowane do wysyłki. W LUCA dostępne są różne metody konsolidacji. Poszczególne kartony i palety są również sortowane przy wydawaniu towarów ręcznie lub w pełni automatycznie, w zależności od miejsca przeznaczenia, kraju lub nadawcy. Dział towarów wychodzących jest często wyposażony w odpowiedni system przenośników.

Dowiedz się również o zlecaniu.

Nie znaleziono żadnych pól.