eCommerce

Wymagania przemysłu są w dużym stopniu zorientowane na ilość. Celem jest szybka wysyłka, przy maksymalnej liczbie zamówionych sztuk. W miarę możliwości należy unikać kolejnych porodów. W systemie sklepowym należy się jednak spodziewać silnego przepływu zwrotów.


Ilość czy jakość w eCommerce?

W zależności od wartości artykułu i innych specyficznych wymagań (partie, numery seryjne, itp.), przy wyborze artykułów eCommerce zwraca się większą lub mniejszą uwagę na jakość. Duża ilość i wydajność pracy, a także szybka rotacja pracowników wymagają prostych i zrozumiałych systemów komisjonowania (np. Pick by Light, Pick-by-Frame®, Pick-by-Point®). Systemy te muszą być bardzo elastyczne i szybko adaptowalne. Ze względu na wysoką wydajność Pick-by-Voice nadaje się do tego tylko w ograniczonym zakresie.

Ręcznie czy automatycznie?

Silna automatyzacja nie zawsze dobrze sprawdza się w eCommerce. W zależności od sezonowego obciążenia poszczególnych magazynów, często lepsze są tu proste i elastyczne systemy. Przy stałej wydajności magazynu i stałym personelu, w pełni zautomatyzowane magazyny sterowane przez rozwiniętą technologię przenośników i systemy przepływu materiałów są często lepszym rozwiązaniem.

Single-Picking

Metoda ta jest zleceniem do pobrania z magazynu. Metoda ręczna, która nie jest zbyt efektywna, jest nadal często stosowana w wielu magazynach eCommerce, gdzie nadal używa się papierowych list. Odległości, jakie pracownicy pokonują w trakcie codziennych spacerów, nie są optymalne. Metoda ta jest dobra dla dużych zamówień o dużej objętości i zamówień ekspresowych. Jeśli metoda ta wykorzystuje automatyczny system przenośników z systemem kontroli przepływu materiału, wydajność może być znacznie zwiększona. W celu wsparcia tej metody komisjonowania, a przede wszystkim zapewnienia jakości, w firmie LUCA dostępne są różne systemy: Pick-by-Scan, Pick-by-Light System, Pick-by-Voice, systemy przepływu materiałów. Decyzja, który system najlepiej nadaje się do zastosowania w eCommerce, jest wypracowywana wspólnie z projektantami i klientami podczas warsztatów.

Multi-Order-Picking

Dzięki tej metodzie kilka zamówień jest pobieranych jednocześnie na jednym wózku kompletacyjnym. Z jednego magazynu pobieranych jest kilka artykułów dla kilku zamówień i rozdzielanych bezpośrednio do dopasowania. Przy jednym przejściu przez magazyn kilka zamówień jest kompletowanych w tym samym czasie. Kompletacja za pomocą papierowej listy kompletacyjnej nie jest do tego odpowiednia i ze względu na możliwe błędy powinna być wykonywana tylko przez doświadczonych pracowników. Problem z tą metodą bez wsparcia technicznego polega na tym, że dystrybucja pobranych artykułów w odpowiednich ilościach do odpowiednich przedziałów często prowadzi do pomyłek. LUCA wspiera tę metodę za pomocą różnych dobrze dopasowanych systemów (zob. Pick-by-Cart lub Pick-by-Frame®). Aby podjąć decyzję o wyborze właściwej metody, należy najpierw przeanalizować w warsztatach różne parametry i czynniki.

Kompletacja wieloetapowa

W dużych magazynach o zróżnicowanej strukturze artykułów i zamówień, często sensowne jest podzielenie kompletacji na dwa etapy. Na początku tworzona jest partia z N zamówieniami. W pierwszym etapie wszystkie artykuły z danej partii są pobierane z magazynu do pojemników lub kontenerów zbiorczych w sposób zoptymalizowany pod kątem trasy. W drugim etapie artykuły z aktywowanej partii są skanowane (zaleta: dodatkowe zapewnienie jakości, wada: ponowna obsługa) i sortowane do docelowych przedziałów (zamówień). W LUCA dostępne są różne systemy wspierające na obu etapach.

Pakowanie

Po przypisaniu wszystkich wybranych pozycji do zamówienia, paczki są pakowane i przygotowywane do wysyłki. Stanowiska pakowania są wyposażone w drukarki listów przewozowych i etykiet wysyłkowych, kartony, specjalne etykiety itp. w zależności od przebiegu pracy i wymagań. Systemy LUCA wspierają tutaj np. sortowanie materiałów reklamowych i/lub bonów towarowych w zależności od klienta i zamówienia. W niektórych wysoko zautomatyzowanych systemach stosowane są również zaklejarki do kartonów i automatyczne stacje etykietujące.

Konsolidacja i sortowanie

W przypadku dużych zamówień, poszczególne kartony lub nawet kilka palet muszą zostać skonsolidowane i przygotowane do wysyłki. W LUCA dostępne są różne metody konsolidacji. Poszczególne kartony i palety są również sortowane przy wydawaniu towarów ręcznie lub w pełni automatycznie w zależności od miejsca przeznaczenia, kraju lub nadawcy. Dział towarów wychodzących jest często wyposażony w odpowiednią technikę przenośnikową.

Dowiedz się również o zbieraniu.