Produkcja

Najważniejszym zadaniem systemów w produkcji jest skupienie się na prawidłowym zamówień materiałowychOptymalna kontrola zamówień i płynny przepływ materiału. Procesy różnią się znacznie od zaopatrzenia materiałowego poszczególnych stanowisk montażowych, maszyn, ustawiania formacji, stanowisk badawczych i składowania zwrotnego. Wiesz, co to jest? Wydajność i jakość być zagwarantowane na każdym kroku.


Materialfluss

Jeśli czasy cyklu produkcyjnego staną się coraz krótsze, zwiększa się różnorodność artykułów i zwiększa się liczba wariantów modelowych, wówczas wzrosną również wymagania dotyczące wewnętrznej kontroli przepływu materiałów. Nawet podczas analizy bieżących procesów i strategii procesowych, wspieramy Państwa wykwalifikowanymi warsztatami i metodami badawczymi. Podczas późniejszej realizacji wyników możemy zaoferować Państwu szereg sprawdzonych systemów kompletacji zamówień, takich jak eLocationPick-by-Light, Pick-by-Voice lub Pick-by-Frame, wdrażają opracowane strategie i optymalizują kontrolę i lokalizację tras pociągów, lokalizację narzędzi i dostarczanie materiałów.

uzupełnienie

W dzisiejszym zarządzaniu towarami kontrola uzupełniania zapasów jest procesem o podstawowym znaczeniu. Może to w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia wydajności przepływu materiału. Oprócz wymogu zagwarantowania uzupełnienia punktów kompletacji zamówień (supermarket, linia montażowa) oraz zagwarantowania stałej dostępności magazynu, właściwy wariant materiału musi być przechowywany w odpowiednim miejscu składowania lub kompletacji. Nieprawidłowe pozycjonowanie nieuchronnie prowadzi do nieprawidłowego kompletacji podczas kompletacji. Skorzystaj z naszego doświadczenia we wdrażaniu systemowego wsparcia pracowników w procesach uzupełniania zapasów i skorzystaj z zalet (jakość produktu, wydajność pracy i dokładność zapasów).

ustawienie formacji

Procesy szkolenia dzieci są często wykorzystywane w firmach w celu minimalizacji transportu materiałów i optymalizacji procesu produkcji poprzez skrócenie procesów obsługi. Połączenie komponentów i części (pod względem ilości i jakości) wymaganych do produkcji niektórych produktów lub podzespołów jest ważne dla doskonałej i bezbłędnej instalacji. Wybieramy właściwą koncepcję z naszego bogatego portfolio metod po dokładnej analizie Państwa procesów.

wsparcie montażowe

W celu optymalizacji procesu produkcyjnego wyrobów produkcyjnych pod względem nakładów czasowych, pozycji kosztowej, a w szczególności podatności na błędy, oferujemy Państwu różne metody i systemy wspomagania montażu, przede wszystkim lokalizowania komponentów i pozycji montażu na wyrobie. Systemy takie jak Pick-by-Beam, Pick-by-Vision lub Pick-by-Vision mogą być konfigurowane zgodnie z wymaganiami, przepływami procesów i akceptacją użytkownika. eLocation zostanie użyty.

kontrola jakości

Podczas gdy zapewnienie jakości jest prowadzone proaktywnie w firmie w oparciu o zasady i standardy, działania kontroli jakości służą do identyfikacji i sortowania wadliwych produktów na podstawie badań, testów i mechanizmów testowych (standardów). W końcu celem jest zminimalizowanie liczby odrzuconych wniosków i poprawek oraz zabezpieczenie dobrej reputacji firmy. W zależności od kroków testowych i standardów, które mają być monitorowane, możemy wspierać Państwa w osiąganiu celów za pomocą różnych metod.