Produkcja

Najważniejsze zadanie systemów w produkcji skupia się na prawidłowym zaopatrzeniu materiałowym, optymalnym sterowaniu zamówieniami i płynnym przepływie materiałów. Od dostawy materiału do poszczególnych stanowisk montażowych, do maszyn, do formowania zestawów, stanowisk testowych i zwrotów zapasów - procesy są bardzo różne. Jednocześnie na każdym kroku należy zagwarantować wydajność i jakość.


Przepływ materiałów

Gdy czasy cyklu w produkcji stale się skracają, zwiększa się różnorodność artykułów i rosną warianty modeli, to w rezultacie rosną także wymagania dotyczące wewnętrznej kontroli przepływu materiałów. Wspieramy Państwa wykwalifikowanymi warsztatami i metodami badawczymi już na etapie analizy aktualnych procesów i strategii procesowych. W celu późniejszego wdrożenia wyników możemy zaoferować Państwu szereg sprawdzonych systemów order-picking, takich jak eLocation, Pick-by-Light, Pick-by-Voice 0der Pick-by-Frame, wdrożyć opracowane strategie i zoptymalizować sterowanie i lokalizację pociągów na trasie, lokalizację narzędzi i zaopatrzenie w materiały.

Uzupełnianie zapasów

W dzisiejszym planowaniu zasobów przedsiębiorstwa kontrola uzupełnień jest fundamentalnie ważnym procesem. Może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia efektywności przepływu materiałów. Oprócz wymogu zapewnienia uzupełnienia punktów kompletacji (supermarket, linia montażowa) i zagwarantowania stałej dostępności magazynu, ważne jest umieszczenie właściwego wariantu materiału we właściwym punkcie składowania lub kompletacji. Nieprawidłowe pozycjonowanie nieuchronnie prowadzi do nieprawidłowych pobrań podczas kompletacji zamówień. Skorzystaj z naszego doświadczenia we wdrażaniu systemowego wsparcia pracowników w procesach uzupełniania zapasów i czerp korzyści (jakość produktu, wydajność pracy i dokładność zapasów).

Tworzenie zestawu

Aby zminimalizować transporty materiałów i zoptymalizować przepływ produkcji poprzez krótsze procesy manipulacyjne, w fabrykach często stosuje się procesy kid-formacji. Montaż podzespołów i części (w ilości i jakości) wymaganych do produkcji określonych wyrobów lub zespołów jest istotny dla bezbłędnego i bezusterkowego wykonania obudowy. Po dokładnej analizie Państwa procesów wybierzemy odpowiednią koncepcję z bogatego portfolio metod.

Wsparcie montażowe

Aby zoptymalizować proces produkcji dóbr produkcyjnych pod względem czasu, pozycji kosztowej i przede wszystkim podatności na błędy, oferujemy Państwu różne procesy i systemy wspomagania montażu, przede wszystkim do lokalizacji komponentów i pozycji montażowej na produkcie. W zależności od wymagań, sekwencji procesów i akceptacji użytkownika, systemy takie jak Pick-by-Beam, Pick-by-Vision lub również eLocation można wykorzystać.

Kontrola jakości

O ile zapewnienie jakości jest proaktywnie realizowane w fabryce z wykorzystaniem zasad i norm, o tyle działania związane z kontrolą jakości służą identyfikacji i segregacji wadliwych produktów z wykorzystaniem badań, testów i mechanizmów kontrolnych (norm). Ostatecznie celem jest zminimalizowanie liczby odrzutów i przeróbek oraz ochrona reputacji firmy. W zależności od etapów kontroli i standardów, które mają być monitorowane, możemy wspierać Państwa w osiąganiu celów różnymi metodami.

Przeczytaj o Przemyśle 4.0.